M A N D A R I N

Пожалуйста, подождите загрузки

Загрузка

Условия использования веб-сайта

    Ты здесь!
  • Главная
  • Условия использования веб-сайта

VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pirms uzsākt tīmekļa vietnes http://icm.lv lietošanu (turpmāk tekstā – vietne), lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Vietnes lietošanas noteikumiem, Personas datu aizsardzības politiku, Sīkdatņu politiku. Uzsākot vietnes lietošanu, Jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus, Personas datu aizsardzības politiku un Sīkdatņu politiku.

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt vietnē un minētajos dokumentos ievietoto informāciju. Attiecīgie grozījumi būs pieejami vietnē. Ja turpmāk izmantojat vietni pēc šādiem grozījumiem, tas nozīmē, ka piekrītat izmaiņām. Ja nepiekrītat izmaiņām, jums nekavējoties jāpārtrauc vietnes izmantošana. Studija neuzņemas atbildību par to, ka Jūs nesat iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tā rezultātā Jums ir nodarīts jebkāda veida kaitējums.

PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

Vietnē Jūs varat iepazīties ar Studijas pakalpojumiem un pieteikties bezmaksas nodarbībai. Piesakoties bezmaksas nodarbībai Jums jāsniedz precīza un pareiza kontaktinformācija, kā arī jānorāda, kādā veidā Jūs vēlaties, lai Studijas administrators ar Jums sazinās.

Pēc pieteikuma iesniegšanas Studijas administrators sazināsies ar Jums veidā, ko esat izvēlējis piesakoties bezmaksas nodarbībai, lai vienotos ar jums par konkrēto datumu, laiku un vietu, kad un kur Jūsu bērns apmeklēs bezmaksas nodarbību.

Piesakoties bezmaksas nodarbībai un ierodoties Studijā Jūs apņematies ievērot Studijas iekšējās kārtības noteikumus.

Bezmaksas nodarbību var izmantot tikai vienu reizi. Jūs nedrīkstat pieteikt vienu un to pašu bērnu vairākām bezmaksas nodarbībām (piemēram, kad vienu reizi bērnu nodarbībai piesaka māte, bet otru – tēvs utt) – šādā gadījumā Studija atteiks apmeklēt bezmaksas nodarbību.

Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no bezmaksas nodarbības apmeklēšanas. Šādā gadījumā lūdzam Jūs savlaicīgi paziņot par neierašanos vai pārcelt nodarbību uz citu laiku, sazinoties ar studijas administratoru pa tālruni +371 24 11 59 50 (piezvanot vai uzrakstot kādā mesendžerī).

AUTORTIESĪBAS

Vietne satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Studija patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo vietni un tās atsevišķiem elementiem vai arī Studijai ir šo tiesību īpašnieku atļauja izmantot materiālus vietnē. 

Šīs vietnes satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai.
Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā vietnē ietverto preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
Ja Jūs vēlaties izmantot šīs vietnes saturu, pārpublicēt tās saturu vai atsevišķus elementus vai veikt jebkuras citas darbības, lūdzam sazināties ar mums. Iespējams, mēs varēsim turpmāk veikt savstarpēji izdevīgu sadarbību.

PERSONAS DATI

Jūsu personas datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Sīkāk ar personas datu apstrādes noteikumiem varat iepazīties sadaļā Privātuma politika un Sīkdatņu politika.

VIETNES un PAKALPOJUMU LIETOŠANA

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot šo vietni un/vai pakalpojumus. Jūs nedrīkstat un neļausiet trešajām personām:

• veikt vai veicināt noziedzīgu nodarījumu, iesaistīties, veicināt vai mudināt nelikumīgas darbības vai izmantot mūsu vietni vai pakalpojumus jebkādiem nelikumīgiem, invazīviem, pārkāpjošiem, apmelojošiem vai krāpnieciskiem nolūkiem;

• pārsūtīt vai izplatīt vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas, bojātus failus, mānīšanu vai jebkādus citus materiālus, kas ir ļaunprātīgi, tehnoloģiski kaitīgi, pārkāpj uzticību vai jebkādā veidā aizskaroši vai piedauzīgi;

• uzlauzt, atspējot, traucēt, mēģināt atgriezt inženieriju, dekompilēt, izjaukt, modificēt, kopēt, tulkot vai izjaukt vietnes funkcijas, funkcionalitāti, integritāti vai veiktspēju, vai apiet jebkuru vietnes aspektu;

• bojāt datus;

• pārkāpt jebkuras citas personas likumīgās tiesības vai mudināt tās pārkāpt;

• sūtīt jebkādu nevēlamu reklāmu vai reklāmas materiālu, ko parasti dēvē par surogātpastu;

• atļaut jebkurai trešajai pusei, kas nav Jūs vai nav pilnvarota rīkoties jūsu vārdā, piekļūt vietnei;

• apakšlicencēt, pārdot tālāk vietni vai vietnē norādītus pakalpojumus, vai piekļūt Studijas pakalpojumiem vai vietnei, lai izveidotu līdzīgu vai konkurētspējīgu produktu vai pakalpojumu vai kopētu jebkurus pakalpojumus vai vietnes idejas, funkcijas vai grafiku/dizainu;

• “ierāmēt”, “atspoguļot” vai citādi iekļaut jebkuru šīs vietnes daļu jebkurā citā tīmekļa vietnē bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ATBILDĪBA 

Iepriekš minēto noteikumu pārkāpums, Studijas pakalpojumu ļaunprātīga izmantošana vai nepareizas vai krāpnieciskas informācijas sniegšana var izraisīt ne tikai pakalpojumu lietošanas ierobežojumus, bet arī var tikt uzskatīts par noziedzīgu nodarījumu, un šajā gadījumā Studija ziņos par jebkuru šādu pārkāpumu attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm un atklās viņiem Jūsu identitāti. 

Studija neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījis digitālais uzbrukums, vīrusi vai cits tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var inficēt jūsu datortehniku, datorprogrammas, datus vai citus patentētus materiālus.

Jūs atlīdzināsit Studijai jebkādus zaudējumus un prasījumus, izmaksas un izdevumus, tajā skaitā juridiskās izmaksas un advokātu honorārus, kas Studijai var rasties, vai kurus Studija var ciest, ja tas rašanās iemesls ir: (i) ļaunprātīga vietnes vai Studijas pakalpojumu izmantošana, vai jūsu sniegtā nepareizā vai krāpnieciskā informācija; (ii) šo Lietošanas noteikumu pārkāpums. 

IETEIKUMI

Mēs būsim priecīgi saņemt Jūsu atsauksmes un ieteikumus par šīs vietnes saturu un centīsimies uzlabot to tā, lai vietne apmeklētājiem būtu ērti lietojama. Tomēr Studijai ir tiesības patstāvīgi izvērtēt vai ieteiktie uzlabojumi ir nepieciešami un kā tos īstenot, lai vietni padarītu labāku.

ru_RURussian
X